Deratizace na území města

5. 3. 2020

Ve dnech 16. března, 23. března a 1. dubna bude na území města Slušovice prováděna velkoplošná deratizace.

Vzhledem k tomu, že je pravděpodobný výskyt hlodavců i v okolí obytných domů a hospodářských stavební, vyzýváme vás ke spolupráci při vyhledávání pobytu hlodavců.

Pokud to situace vyžaduje, nahlaste své požadavky na městský úřad – Služby města Slušovice, tel. 577 983 379, ​​​​​​​sluzbymesta@slusovice.cz.