Deratizace na území města

14. 9. 2020

Ve dnech 23. září a 2 a 9. října 2020 bude na území města Slušovice prováděna velkoplošná deratizace.

Vzhledem k tomu, že je pravděpodobný výskyt hlodavců i v okolí obytných domů a hospodářských stavební, vyzýváme vás ke spolupráci při vyhledávání pobytu hlodavců. Pokud to situace vyžaduje, nahlaste své požadavky na městský úřad – Služby města Slušovice, tel. 577 983 379, e-mail: komunal@slusovice.cz.