Deratizace na území města

3. 3. 2021

Ve dnech 9., 18. a 26. března 2021 bude na území města Slušovice prováděna velkoplošná deratizace.

Vzhledem k tomu, že je pravděpodobný výskyt hlodavců i v okolí obytných domů a hospodářských stavení, vyzýváme vás ke spolupráci při vyhledávání pobytu hlodavců. Pokud to situace vyžaduje, obraťte se přímo na pracovníky jmenované firmy a nebo nahlaste své požadavky na městský úřad – Služby města Slušovice, tel. 577 983 379, e-mail: komunal@slusovice.cz.