Deratizace na území města

12. 9. 2022

Ve dnech 21. a 30. září a 7. října 2022 bude na území města Slušovice prováděna firmou Deratex Zlín velkoplošná deratizace.

Vzhledem k tomu, že je pravděpodobný výskyt hlodavců i v okolí obytných domů a hospodářských stavení, vyzýváme vás ke spolupráci při vyhledávání pobytu hlodavců.
Pokud to situace vyžaduje, nahlaste své požadavky na městský úřad – Služby města Slušovice, tel. 577 983 379, e-mail: komunal@slusovice.cz.