Deratizace na území města

3. 3. 2023

Ve dnech 7., 16. a 24. března 2023 bude na území města Slušovice prováděna velkoplošná deratizace.

Vzhledem k tomu, že je pravděpodobný výskyt hlodavců i v okolí obytných domů a hospodářských stavení, vyzýváme vás ke spolupráci při vyhledávání pobytu hlodavců. Pokud to situace vyžaduje, nahlaste své požadavky na městský úřad – Služby města Slušovice, tel. 577 983 379, e-mail: komunal@slusovice.cz.