Deratizace na území města

12. 9. 2023

Ve dnech 20. a 27. září a 6. října bude na území města Slušovice prováděna velkoplošná deratizace.

Vzhledem k tomu, že je pravděpodobný výskyt hlodavců i v okolí obytných domů a hospodářských stavení, vyzýváme vás ke spolupráci při vyhledávání pobytu hlodavců. Pokud to situace vyžaduje, nahlaste své požadavky na městský úřad – Služby města Slušovice, tel. 577 983 379, e-mail: komunal@slusovice.cz.