Deratizace na území města

7. 3. 2024

Ve dnech 14., 21. a 28. března 2024 bude na území města Slušovice prováděna firmou Deratex spol. s r. o. velkoplošná deratizace.

Vzhledem k tomu, že je pravděpodobný výskyt hlodavců i v okolí obytných domů a hospodářských stavení, vyzýváme vás ke spolupráci při vyhledávání pobytu hlodavců. Pokud to situace vyžaduje, obraťte se přímo na pracovníky jmenované firmy nebo  nahlaste své požadavky na městský úřad – Služby města Slušovice, tel. 577 983 379, e-mail: komunal@slusovice.cz.