Dotace na projekt základní školy

1. 6. 2023

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR s podporou Evropské unie poskytne Základní škole Slušovice dotaci na modernizaci odborných učeben, kabinetů a družin školy. Účelem dotace je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti základního vzdělávání a zvýšení její dostupnosti.