Druhé kolo volby prezidenta

25. 1. 2023

Hlasování ve druhém kole volby prezidenta republiky se uskuteční v pátek dne 27. ledna 2023 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu dne 28. ledna 2023 od 8.00 do 14.00 hodin. Na rozdíl od prvního kola volby prezidenta republiky, kdy byly voličům hlasovací lístky doručovány předem domů, budou hlasovací lístky pro druhé kolo volby k dispozici všem voličům až ve volební místnosti.

Okrskové volební komise před zahájením druhého kola volby prezidenta přichystají a předají voličům jen hlasovací lístky postupujících kandidátů.

Místem konání voleb:

v okrsku č. 1 je volební místnost v budově sokolovny č.p. 34 (městská knihovna)
pro voliče bydlící
náměstí Svobody, ul. Osvoboditelů, U Vrby, Krátká, Příkrá, npor. Romanova, Cirón, Školní, Valašská, Slunečná, Sadová, Hřbitovní, U Vodojemu, M. J. Sousedíka, Na Stráni, Na Výpusti (vč.č.209), Paseky č. 242, dále č. p. 693 a 398  a č. ev. 32 a 34
 tj. pro všechny voliče bydlící východně od řeky Dřevnice.

v okrsku č. 2 je volební místnost zasedací místnost hasičské zbrojnice, Dlouhá 144
pro voliče bydlící
č. p. 83, č. p. 520, ul. Dlouhá (vč. č. 23, 119, 144, 238, 258), Padělky, Na Vyhlídce, Vítězství, Zahradní, Pod Sadem, Rovná, Nová, Na Hrázi, Družstevní, Dostihová,
tj. pro všechny voliče bydlící západně od řeky Dřevnice.