Poruchy vodovodní a kanalizační sítě:

Petr Vajdák
technický pracovník vodovodů a kanalizací
+420 775 008 671
Jaroslav Válek

Oznámení poruchy či závady 

např. na městském mobiliáři, hřištích, sportovištích, infrastruktuře, městské zeleni apod.