Informace k ořezu či odstranění dřevin zasahujících do elektrického distribučního zařízení

22. 12. 2021

Společnost EG.D upozornila na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou.

Na základě tohoto zákona a dle platných norem společnost EG.D žádá o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. V případě, že vlastníci či uživatelé nemovitostí (pozemků) neodstraní nebo neprovedou ořez  dřevin v rozsahu uvedeném na plakátu (viz příloha), mohou zaměstnanci společnosti nebo jiné pověřené osoby následně na dotčené pozemky vstoupit a nezbytné zásahy do dřevin provést vlastními prostředky.