Informace k ořezu či odstranění dřevin zasahujících do elektrického distribučního zařízení

6. 11. 2023

Společnost EG.D upozornila na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou.

Na základě tohoto zákona a dle platných norem společnost EG.D žádá o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. V případě, že vlastníci či uživatelé nemovitostí (pozemků) neodstraní nebo neprovedou ořez  dřevin dle pokynů v příloze,  mohou zaměstnanci společnosti nebo jiné pověřené osoby následně na dotčené pozemky vstoupit a nezbytné zásahy do dřevin provést vlastními prostředky.