Informace k podávání daňových přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022

21. 12. 2021

Vzhledem k současné epidemiologické situaci je snahou Finanční správy předejít v období podávání daňových přiznání kumulaci poplatníků na územních pracovištích finančních úřadů.

Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k tomu, že byla určena telefonní čísla, na kterých budou vybraní zaměstnanci Finančního úřadu pro Zlínský kraj zodpovídat případné dotazy v souvislosti s daní z nemovitých věcí, resp. v souvislosti s podáváním přiznání k této dani.

Cílem tohoto opatření je zajistit poplatníkům daně z nemovitých věcí takový servis, který jim umožní bez návštěvy územních pracovišť Finančního úřadu pro Zlínský kraj podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí elektronicky prostřednictvím daňového portálu, případně prostřednictvím sběrných boxů umístěných na jednotlivých územních pracovištích, eventuálně je zaslat poštou.

Pro informování poplatníků byl vytvořen leták NECHOĎTE-VOLEJTE-PODEJTE, na kterém je uveden seznam telefonních čísel vybraných správců daně. Základní informace k dani z nemovitých věcí jsou rovněž zveřejněny na internetových stránkách Finanční správy (www.financnisprava.cz pod názvem „Nejčastější dotazy na dani z nemovitých věcí“.