Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje

2. 3. 2020

Na žádost KHS Zlínského kraje Vám překládáme informační leták, vztahující se ke koronaviru.