Nabídka pronájmu kompostérů

19. 7. 2021

Město Slušovice nabízí občanům města žijících v rodinných domech s trvalým pobytem ve Slušovicích do výpůjčky na dobu 5ti let kompostéry o objemu 1 000 litrů.

Pokud máte  zájem o výpůjčku kompostérů, vyžádejte si na městském úřadě na matrice nebo na stavebním úřadě smlouvu.

S vyplněnou a podepsanou smlouvou ve dvojím vyhotovení si můžete kompostér vyzvednout v hasičské zbrojnici ve čtvrtek 29. července nebo ve čtvrtek 5. srpna od 14 do 17 hodin a také v sobotu 31. července nebo v sobotu 7. srpna od 9 do 13 hodin.

Předpokládá se, že bude vyzvednut 1 kompostér na jeden rodinný dům.