Nabídka pronájmu kompostérů

13. 9. 2021

Město Slušovice nabízí občanům města do výpůjčky kompostéry o objemu 1 000 litrů na dobu 5ti let.

Pokud máte  zájem o výpůjčku kompostérů, vyžádejte si na městském úřadě na matrice nebo na stavebním úřadě smlouvu.

S vyplněnou a podepsanou smlouvou ve dvojím vyhotovení si můžete kompostér vyzvednout v hasičské zbrojnici ve čtvrtek 23. září od 14 do 17 hodin a také v sobotu 25. září od 9 do 13 hodin.