Nový ředitel Služeb města Slušovice

3. 5. 2023

Oznamujeme, že od 1. května 2023 byl radou města jmenován novým ředitelem příspěvkové organizace Služby města Slušovice Bc. Josef Pospíšil. Kontakty na ředitele zůstávají nezměněny.