Ohlášení plátce místního poplatku za odkládání komunálního odpadu v roce 2022

9. 2. 2022

Oznamujeme Vám, že od pondělí 14. února 2022 můžete odevzdávat na Službách města Slušovice, v 1. patře městského úřadu, Ohlášení plátce místního poplatku za odkládání komunálního odpadu v roce 2022, ve kterém oznámíte velikost nádoby a četnost vývozů.

Formulář pro ohlášení byl součástí posledního vydání slušovických novin, je ke stažení  níže a lze si ho vyzvednout i ve vstupu do budovy městského úřadu.

Za každý rodinný dům se odevzdává pouze jeden formulář bez ohledu na to, kolik bytů a obyvatel se v domě nachází.

Za bytový dům, který bude mít velkoobjemový kontejner 1100 litrů, se odevzdává jedno ohlášení.

Za bytový dům, kde mají jednotlivé byty samostatné malé popelnice, se odevzdává ohlášení za každý byt samostatně.

Při odevzdání formuláře obdržíte samolepku pro umístění na popelnici, jejíž objem v litrech  musí odpovídat objemu uvedenému na samolepce.

Poplatek za odpady za letošní rok bude vybírán až v příštím roce.

Vedení města zpracovalo otázky a odpovědi k novému systému výběru poplatku za komunální odpad, které jsou zveřejněny níže a také v listinné podobě ve vstupu do budovy městského úřadu.

Prosíme Vás o odevzdávání ohlášení každý týden ve dnech od pondělí do středy.

V pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin a v úterý od 8 do 15 hodin, mimo polední přestávku od 11 do 12 hodin.

Od  17. 3. 2022 ji nebudou vyváženy popelnice bez nové nálepky.


Vyplnit formulář online
Upozornění: 
Po odeslání přihlašovacího formuláře je nutné vyzvednout známku na nádobu na městském úřadě, 1. patro, u paní Škrabanové.