Uzavření městského úřadu

22. 10. 2020

Od 22. 10. 2020 do 30. 10 2020 je městský úřad zcela uzavřen. V případě neodkladných a nezbytně nutných záležitostí volejte na telefon 776 009 256. V záležitostech stavebních - telefon 731 176 333, p. Kuličková, ostatní záležitosti - ředitel Služeb města Slušovice p. Válek - tel. 608 890 044.

Kontaktní telefony:

  • Stavební úřad: 577 9981 141
  • Matrika: 577 981 376
  • Kancelář starosty a místostarosty: 577 983 344
  • Služby města: 577 983 379

Ing. Petr Hradecký, starosta města