Oznámení finančního úřadu – daň z nemovitých věcí na rok 2021

26. 4. 2021

Finanční úřad pro Zlínský kraj oznamuje, že od 26. 4. 2021 je na všech územních pracovištích v úředních hodinách zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam, jímž se plátcům daně za nemovité věci nacházející se v obvodu působnosti finančního úřadu stanovuje daň z nemovitých věcí na rok 2021.