Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí

9. 1. 2023

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín oznamuje, že bude v katastrálním území Slušovice provedena revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. Revize potrvá v období od 6. 3. 2023 přibližně do 31. 10. 2024.

Při revizi budou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětů katastru nemovitostí. Předmětem revize jsou hranice pozemků, obvody budov a vodních děl, druh pozemku a způsob využití pozemku, typ stavby a způsob využití stavby, zápisy v záznamu pro další řízení, hranice katastrálního území, zhušťovací body, podrobné polohové a výškové bodové pole, další prvky polohopisu katastrální mapy a místní názvy a pomístní jména.