Plošná výměna vodoměrů

12. 1. 2023

Služby města Slušovice, jako provozovatel vodovodu a kanalizace ve Slušovicích oznamují, že budou probíhat plošné výměny vodoměrů u těch koncových spotřebitelů, u kterých bude končit doba certifikace platnosti měření vodoměru.

Tyto domácnosti budou vyrozuměny předem o termínu výměny. Technici provádějící výměnu se prokáží pověřením Služeb města Slušovice k provádění této činnosti. Zároveň si vše můžete i ověřit telefonicky na čísle 577 983 379.

Děkujeme všem za spolupráci.

Jaroslav Válek, ředitel SMS, p.o.