Podávání daňových přiznání z příjmů fyzických osob za období roku 2021

4. 3. 2022

Pracovníci Finančního úřadu budou pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kteří mají bydliště v obcích v působnosti Městského úřadu Slušovice, poskytovat potřebné informace a vybírat daňová přiznání ....

v pondělí 21. března 2022
od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin

v přízemí budovy
Městského úřadu ve Slušovicích.