Poplatek za psy

21. 2. 2024

Upozorňujeme držitele psů, že do konce měsíce února 2024 je třeba uhradit na pokladně města poplatek za psa. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Sazba poplatku činí:

  1. za jednoho psa        .................................................................  300 Kč
  2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ......................   450 Kč
  3. za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let .............................. 100 Kč
  4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele staršího 65 let ..  150 Kč