Poskytnutí dotace na opravu místní komunikace v ul. Na Stráni

29. 3. 2021

Na podzim loňského roku byla provedena oprava místní komunikace v ulici Na Stráni. Na tuto akci obdrželo město Slušovice dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši cca 2,3 mil. Kč.

Finanční prostředky byly použity na úpravu místní komunikace, rekonstrukci chodníku a z důvodu zabezpečení proti sesuvu byla vybudována pilotová stěna.