Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva

13. 10. 2022

Starosta města svolává ustavující zasedání Zastupitelstva města Slušovice v pondělí 24. října 2022 v 16,00 hodin v zasedací místnosti v nové sokolovně.

PROGRAM:        

  1. Složení slibu a převzetí osvědčení o zvolení zastupitelem
  2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu ustavujícího zasedání
  4. Schválení volební komise
  5. Volba starosty, místostarosty a členů rady
  6. Volba kontrolního a finančního výboru
  7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
  8. Volba zástupce města v organizacích
  9. Různé

Ing. Petr Hradecký
starosta města