Pozvánka na zasedání zastupitelstva

23. 9. 2020

Starosta města Slušovice svolává zasedání Zastupitelstva města Slušovice ve středu 30. září 2020 v 17,00 hodin v nové sokolovně.

PROGRAM:   

  1. Rozpočtové opatření č. 3  roku 2020
  2. Majetkové záležitosti
  3. Různé

Ing. Petr Hradecký
starosta města