Pozvánka na zasedání zastupitelstva

27. 11. 2020

Starosta města svolává zasedání Zastupitelstva města Slušovice v pondělí 7. prosince 2020 v 17.00 hodin v nové sokolovně.

PROGRAM:   

  1. Rozpočtové opatření č. 4  roku 2020
  2. Schválení rozpočtu na rok 2021
  3. Majetkové záležitosti
  4. Různé

Ing. Petr Hradecký
starosta města