Pozvánka na zasedání zastupitelstva

13. 9. 2021

Starosta města Slušovice svolává zasedání Zastupitelstva města Slušovice v termínu pondělí 20. září 2021 v 17,00 hodin v nové sokolovně.

PROGRAM: 

  1. Rozpočtové opatření č. 3  roku 2021
  2. Majetkové záležitosti
  3. Schválení změny č. 2 Územního plánu Slušovice
  4. Různé

Ing. Petr Hradecký
starosta města