Pozvánka na zasedání zastupitelstva

26. 11. 2021

Starosta města Slušovice svolává zasedání Zastupitelstva města Slušovice v termínu pondělí 6. prosince 2021 v 17 hodin v nové sokolovně.

Program:

  1. Rozpočtové opatření č. 4 roku 2021
  2. Návrh rozpočtu na rok 2022
  3. Majetkové záležitosti
  4. Schválení Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad
  5. Různé

Ing. Petr Hradecký, starosta města