Pozvánka na zasedání zastupitelstva

25. 5. 2022

Starosta města Slušovice svolává zasedání Zastupitelstva města Slušovice v termínu pondělí 6. června 2022 v 17,00 hodin v nové sokolovně.

PROGRAM: 

  1. Rozpočtové opatření č. 3  roku 2022
  2. Majetkové záležitosti
  3. Různé

Ing. Petr Hradecký
starosta města