Pozvánka na zasedání zastupitelstva

8. 9. 2022

Starosta města Slušovice svolává zasedání Zastupitelstva města Slušovice ve středu 14. září 2022 v 16,00 hodin v nové sokolovně.

PROGRAM: 

  1. Rozpočtové opatření č. 4  roku 2022
  2. Převod budovy Komunitního domu pro seniory do správy SMS, p. o.
  3. Majetkové záležitosti
  4. Různé

      Ing. Petr Hradecký, starosta města