Pozvánka na zasedání zastupitelstva

2. 12. 2022

Starosta města Slušovice svolává zasedání Zastupitelstva města Slušovice v pondělí 12. prosince 2022 v 17,00 hodin v nové sokolovně.

PROGRAM: 

1. Rozpočtové opatření č. 7 roku 2022
2. Schválení rozpočtu města na rok 2023
3. Zřizovací listina příspěvkové organizace Služeb města Slušovice - aktualizace
4. Majetkové záležitosti
5. Převod budovy zdravotního střediska do správy SMS, p. o.
6. Různé

Ing. Petr Hradecký
starosta města