Pozvánka na zasedání zastupitelstva

29. 5. 2023

Starosta města svolává zasedání Zastupitelstva města Slušovice v pondělí 5. června 2023 v 17,00 hodin v nové sokolovně.

PROGRAM: 

  1. Rozpočtové opatření č. 5 roku 2023
  2. Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
  3. Zpráva o uplatňování Územního plánu Slušovice v uplynulém období 2018 – 2022
  4. Majetkové záležitosti
  5. Různé                                                                   

Ing. Petr Hradecký
starosta města