Pozvánka na zasedání zastupitelstva

15. 9. 2023

Starosta města svolává zasedání Zastupitelstva města Slušovice v pondělí 25. září 2023 v 17,00 hodin v sokolovně.

PROGRAM: 

  1. Rozpočtové opatření č. 8 roku 2023
  2. Majetkové záležitosti
  3. Různé

Ing. Petr Hradecký
starosta města