Pozvánka na zasedání zastupitelstva

1. 12. 2023

Starosta města svolává zasedání Zastupitelstva města Slušovice v pondělí 11. prosince 2023 v 16,00 hodin v nové sokolovně.

PROGRAM:         

            1. Rozpočtové opatření č. 10 roku 2023
            2. Schválení rozpočtu města na rok 2024
            3. Aktualizace Obecně závazných vyhlášek
            4. Odměna pro uvolněné členy zastupitelstva
            5. Majetkové záležitosti
            6. Různé


Ing. Petr Hradecký
starosta města