Pozvánka na zasedání zastupitelstva

7. 3. 2024

Starosta města svolává zasedání Zastupitelstva města Slušovice v pondělí 18. března 2024 v 17,00 hodin v sokolovně.

Program zastupitelstva města

  1. Schválení závěrečných rozpočtových změn za r. 2023
  2. Schválení závěrečného účtu Města Slušovice za r. 2023
  3. Schválení účetní závěrky města za rok 2023
  4. Rozpočtové opatření č. 2 roku 2024
  5. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
  6. Majetkové záležitosti
  7. Různé

Ing. Petr Hradecký
starosta města