Přehled svozu odpadů v roce 2022 – úprava termínu svozů

24. 3. 2022

Svozová firma Marius Pedersen zaslala novou tabulku svozu komunálního odpadu ve Slušovicích v roce 2022, ve které byly upraveny svozy od měsíce srpna.

Současně upozorňujeme, že od konce měsíce března již nebudou vyváženy popelnice bez nové nálepky.

Nová nálepka je předávána po odevzdání Ohlášení plátce na Službách města Slušovice a  musí si ji zde vyzvednout i ti,  kteří ohlášení plátce odevzdali bez obdržení nálepky nebo ho zaslali elektronicky.