Přerušení dodávky pitné vody

21. 2. 2024

Vodárna Zlín oznamuje, že z důvodu provádění oprav a udržovacích prací bude v pondělí 26. února 2024 od 8 do 12 hodin přerušena dodávka pitné vody ve Slušovicích. V průběhu prací může dojít ke zkušebnímu napouštění vodovodního řadu, a tím k dočasnému obnovení dodávky vody.