Přijímání dětí do MŠ Sluníčko

8. 4. 2020

Ředitelka Mateřské školy Sluníčko sděluje informace k průběhu vyzvedávání a doručování Žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020-2021 odlišně od předchozích zavedených zvyklostí.

Vzhledem k současné složité situaci aktuálních režimových opatření proti šíření viru COVID-19 a realizaci Opatření MŠMT bude zápis do mateřské školy probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

  • Prioritně budou Žádosti včetně dalších dokumentů a informací ke stažení na webových stránkách mateřské školy: www.msslusovice.cz,
  • alternativně po telefonické domluvě (723 753 021) bude možnost osobního vyzvednutí u ředitelky školy v budově na ulici Rovná 400 od  20. 4. do 24. 4. 2020.

Přijímání žádostí bude probíhat:

  • dálkovým způsobem od 1. 5. do 14. 5. 2020
  • alternativně osobním předáním po předchozí telefonické domluvě 14. 5. 2020 v době od  10.00 do 16.00 hod. v budově mateřské školy na ulici Rovná, v kanceláři ředitelky školy.

Všechny podrobné informace k přijímání dětí najdete na webových stránkách školy, event. je možné si je vyžádat v tištěné podobě u ředitelky školy.

Informace pro rodiče předškolních dětí

§ 34, odst. 1 zákona č. 561/2004 v platném znění (Školský zákon): Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

Jana Tománková
ředitelka MŠ Sluníčko