Stavební práce na náměstí Svobody ve Slušovicích

29. 9. 2021

V posledních dnech jsme zaznamenali dotazy a připomínky k současnému dění na slušovickém náměstí. I když vše bylo prezentováno, zveřejněno i vizualizace byla ke zhlédnutí, tak i přesto se setkáváme s informacemi silně zavádějícími, které chceme uvést na pravou míru.

V první etapě přípravy na rekonstrukci náměstí byly položeny úplně nové vodovodní a kanalizační sítě. Není vhodné a ani hospodárné udělat nové povrchy a pod nimi mít sítě, které mohou podlehnout nečekané poruše s podstatně větší pravděpodobností než sítě nové. Toto je odpověď i na otázku „Proč je náměstí skoro rok rozkopané?“

Momentálně probíhá rekonstrukce a příprava na položení nového povrchu na komunikaci v úseku od nové sokolovny k hasičské zbrojnici. Dle rozpisů prací by měl být nový povrch hotov koncem listopadu, ale vše bude taky záležet na podzimním počasí. Dále by se během této doby měly řešit i plochy od restaurace Přerovská až po novou sokolovnu. Proč je tedy dopravní uzavírka v takovém rozsahu a semafory jedou i přes víkend? Původně měla být uzavírka taková, že úsek mezi hasičskou zbrojnicí a novou sokolovnou by byl zcela uzavřen, stejně tak jako výjezdy z náměstí a z ulice Hřbitovní a to po dobu dvou měsíců. Protože se jedná o krajskou cestu, vše si řešil dopravní odbor Vizovice a poslední slovo měl dopravní inspektorát Zlín. Naštěstí se podařila prosadit tato varianta semaforů, kdy je zajištěn alespoň kyvadlový průjezd stavbou. Jakákoliv změna značení nebo vypnutí semaforů je tedy zásah do schváleného dopravního značení, a pokud by se cokoliv v tomto úseku stalo, tak by zodpovědnost přešla na osobu, která značení změnila. Navíc během stavby nebudou cesty splňovat patřičný normativ, tak to riziko je zde velké. Staveniště bylo řádně předáno realizační firmě SKANSKA a ta si již zodpovídá za celý průběh stavebních prací.

Proč se tedy shazovaly stromy? Lípy, které byly za kostelem, vypadaly sice hezky, ale zdání klame. Od výšky cca 2m nad zemí byly kompletně prohnilé a jedna byla dokonce prohnilá již od samého pařezu (foto pochopitelně máme). Nemusíme moc hovořit o situaci, která se stala ve Zlíně na tržišti Pod kaštany v roce 2009! Stromy jsme nabízeli i řezbáři, ale z jeho slov bylo jasné, že se jejich „perníkové“ dřevo nehodí ani do kamen. Lípu u sochy sv. Jana Nepomuckého jsme do posledních dní chtěli ušetřit, ale jak se po přesném vyměření stavby ukázalo, stála na rozhraní stavby a přišla by díky stavební činnosti i o více než ¾ kořenového systému. Důležitou roli v tom sehrála i památkově chráněná socha sv. Jana Nepomuckého, kterou nedovolili památkáři přesunout, což by lípu ušetřilo.

V další etapě (buď brzy z jara, nebo dle zimního počasí) budou probíhat práce za kostelem na novém parkovišti a postupně se budou přesunovat před kostel. S tím bude i souviset uzavírání průjezdů kolem kostela a přes náměstí Svobody. Předpokládané ukončení prací a předání díla se plánuje na červenec/srpen 2022.

Jak se změní počet parkovacích míst na náměstí? Parkovací místa z prostoru před kostelem budou přesunuta podél kostela a navíc vznikne za kostelem parkoviště nové. Zvýší se i celková parkovací kapacita.

Dále je představa časově omezeného stání na parkovacích místech mezi kostelem a Coop jednotou na 1 hod. Důvod je ten, že se pravidelně stává, že parkovací místa nejblíže obchodu slouží mnohdy jako místa pro celodenní stání. Ostatní parkovací místa, jak podél kostela, tak i za kostelem budou bez časového omezení. Pořád budeme zachovávat to, že parkování na náměstí Svobody bude zdarma.

„Kašna na náměstí?“ S vodním prvkem se zde počítá, ale nebude mít parametry klasické zděné kašny, ale bude se zde jednat o dlaždice s tryskami, které nikterak nebudou omezovat pohyb po náměstí.

Vodní prvek a výsadba zeleně nejsou součástí vysoutěžené rekonstrukce náměstí a budou řešeny individuálně v průběhu stavby.

„S košíkem z Coop jednoty až k autu a bezbariérový přístup?“ Tento záměr tu byl již dříve, zázemí jsme Coop jednotě připravili, ale záměr bezbariérového vstupu a možnost s nákupem v košíku přijet až k zaparkovanému automobilu musí uskutečnit již majitel řetězce.

Odkaz na vizualizaci plánované rekonstrukce náměstí Svobody:

https://www.youtube.com/watch?v=Fse6xUQ3dMM