Tříkrálová sbírka

21. 12. 2022

I letos se uskuteční v našem městě Tříkrálová sbírka. Koledníci vyrazí do ulic v sobotu 7. ledna 2023. Město obdrželo od Charity Zlín již vše potřebné k tomu, aby sbírka mohla proběhnout. Pokladničky jsou již zapečetěné a nám nezbývá nic jiného než popřát všem králům dobré pořízení.