Tříkrálová sbírka 2024

2. 1. 2024

I letos se uskuteční v našem městě Tříkrálová sbírka. Koledníci vyrazí do ulic v sobotu 6. ledna 2024. Město obdrželo od Charity Zlín již vše potřebné k tomu, aby sbírka mohla proběhnout. Pokladničky jsou již zapečetěné a nám nezbývá nic jiného než popřát všem králům dobré pořízení.