Zlínský kraj dotačně podpořil vybudování venkovní posilovny

11. 4. 2024

Začátkem měsíce dubna byly dokončeny v areálu školy práce na venkovní posilovně, která je volně přístupná široké veřejnosti. Venkovní posilovna je spolufinancována Zlínským krajem.

Celková cena za pořízení 5 posilovacích strojů a upravení sportovního povrchu byla ve výši 904 233 Kč. Dotace ze Zlínského kraje činila 452 233 Kč, tj. cca 50 %.

Žádáme všechny, kteří vyhledávají tento druh aktivity, aby dbali provozního řádu a udržovali
v areálu pořádek.