Veřejná sbírka pro obec Hrušky

29. 6. 2021

Rada města Slušovice ve spolupráci se Sdružením místních samospráv ČR, z.s. se rozhodla podpořit veřejnou sbírkou obec Hrušky, zasaženou přírodní katastrofou v červnu 2021.

Rada města schválila příspěvek města Slušovice a nabízí občanům možnost připojit se finančním darem. Pokud této možnosti využijete, je nutné se nejdříve dostavit na městský úřad k paní  Škrabanové (1. patro) k podpisu darovací smlouvy.  Při podpisu smlouvy si můžete   zvolit variantu platby buď hotově nebo na účet města Slušovice a to v termínu do 13.  8. 2021.

Vybrané finanční prostředky budou nejpozději do 31. 8. 2021 zaslány městem na účet, který zřídilo pro obec Hrušky Sdružení místních samospráv ve spolupráci s Českou spořitelnou.