Volby do zastupitelstva města

22. 9. 2022

V nadcházejících dvou dnech tj. v pátek 23. a v sobotu 24. září 2022 se uskuteční volby do zastupitelstev obcí. V pátek se volební místnosti otevřou ve 14 hodin a hlasování bude ukončeno ve 22 hodin. V sobotu se volby konají od 8 do 14 hodin.

Připomínáme Vám, že volební okrsek č. 1,  pro občany žijící východně od řeky Dřevnice tj. směrem k náměstí,  se nachází v budově sokolovny ( tentokrát v prostorách knihovny) a občané bydlící západně od řeky Dřevnice včetně domu č.p. 23  volí v zasedací místnosti hasičské zbrojnice. Obě volební místnosti budou zřetelně označeny.