Výtěžek Tříkrálové sbírky

8. 1. 2024

Výtěžek Tříkrálové sbírky ve městě Slušovice činil 123.571,- Kč. Všem, kteří přispěli, patří dík. Velké poděkování patří především všem koledníkům a organizátorům akce.