Výtěžek Tříkrálové sbírky 2023

11. 1. 2023

Výtěžek Tříkrálové sbírky ve městě Slušovice činil 114 095 Kč. Všem, kteří přispěli, patří dík. Velké poděkování patří především všem koledníkům a organizátorům akce.

Protože koledníci v našem městě byli z drtivé většiny děti, tak jako odměna je pro ně nachystané bruslení na našem kluzišti.

Termín „Královského“ bruslení: neděle 22. ledna 2023.

Za vedení města Slušovice
Jan Fenyk, místostarosta