Výtěžek z Tříkrálové sbírky

27. 1. 2021

Letos Tříkrálová sbírka proběhla trochu jinak a netradičně. Ve městě Slušovice bylo při sbírce vybráno 22 325 Kč. Velké poděkování patří všem, kteří se o průběh sbírky přičinili a hlavně těm, kteří přispěli. Děkujeme Vám. Za organizátory Jan Fenyk, místostarosta