Změna termínů vývozu komunálního odpadu

21. 1. 2020

Firma Marius Pedersen oznamuje změnu termínů vývozů komunálního odpadu. Odpad bude vyvážen opět v sudé týdny.

První vývoz dle změny bude ve středu 22. ledna 2020 a následně každý další sudý týden.